Visa hogskoleguiden.se som: Mobil

Studiemedel för högskolestudier

Studiemedel vid högskolestudier

Studerar du på komvux, folkhögskola, högskola eller universitet har du rätt att få studiestöd. I Sverige lämnas statligt studiestöd till de som studerar vid de läroanstalter och utbildningar som regeringen bestämmer. Studiestödet administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Det svenska studiestödet är uppdelat i både studiehjälp och studiemedel. Medans studiehjälpen ges till studerande på gymnasienivå så går studiemedlet till de studenter som studerar på eftergymnasial nivå, vid de utbildningar som är berättigade studiemedel.  

Studiemedel

Studiemedel är berättigat till dig som studerar på gymnasium, komvux, folkhögskola, högskola eller universitet från och med hösten samma år som du fyller 20. Studenter kan få studiemedel i max 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar på heltid.

Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

Lån och bidrag

Studiemedel består av en bidragsdel samt en lånedel. Lånedelen är du skyldig att återbetala när du studerat färdigt. Bidragsdelen är du dock inte återbetalningsskyldig till. Här nedan hittar du olika tabeller som visar hur mycket studiemedel du får ut varje månad beroende på om du studerar heltid och deltid.

Vanliga frågor om studiemedel

Kommentarer: