Visa hogskoleguiden.se som: Mobil

Nya antagningskrav till Högskola

Nya antagningskrav inför höstterminen 2010

Redan sommaren 2007 beslutades det att nya regler kommer gälla för antagningen till universitet och högskola. Till HT 2010 kommer de nya antagningskraven för universitet och högskola att träda i kraft.  Vi på Studentum tycker det är viktigt att alla sökande är medvetna om de nya antagningskraven och vet vilka regler som gäller.

Huvudsakligen är det antalet sökande, ditt och andras meritvärde och antalet utbildningsplatser som avgör om du blir antagen till en utbildning eller inte. I vissa fall räcker inte antalet utbildningsplatser till alla sökande, det är då ett urval måste göras. Det är alltså detta urval som har ändrats till hösten 2010.

Här kan du läsa mer om

Kommentarer: